Cost Consulting | Energetika
50536
page,page-id-50536,page-template-default,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.8.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,fade_push_text_top,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Energetika

Versenyeztetés és energetikai audit

 

 

Önkormányzatok kötelező energiamegtakarítási intézkedési tervének elkészítése

Az energiahatékonyságról szóló törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmények számára, hogy ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet készítsenek.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új szabállyal, amely a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokat szabályozza. A közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, emellett gondoskodnia kell az épületet használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról is.

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát, ami alapján meg kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem igénylő vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő lehetőségeket kell feltárni.

Az energiamegtakarítási intézkedési terveket ötévente a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája számára kell megküldeni, először 2017. március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.

A Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes energetikai szakembere a terv elkészítéséhez segítséget nyújt.

A középületek felhasználóinak szemléletformálását módszertan segíti. Az energiahatékonysági szemléletformálást segítő módszertan a szemléletformálási intézkedések meghatározásához szükséges szempontok sorolja fel, valamint támpontot ad a célok, a célok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve kampányelemek meghatározásához és az ezeket összefoglaló közös akcióterv kidolgozásához. A módszertan elérhető a MEKH energiahatékonysági honlapján.

Energetikai szakreferens

A jelenleg hatályos 2016. évi CXXXVIII. törvény, 2015. évi LVII. törvény, illetve a 393/2016. (XII.5.) Korm. rendelet
 és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodó szervezet fenti jogszabályokban meghatározott energiafogyasztások felett köteles energetikai szakreferenst alkalmazni.

Társaságoknál energetika témakörében széles azon feladatok köre, melyek a mindennapokban felmerülnek. A feladatok egyre komplexebbek, azok megoldásai összetett tevékenységet igényelnek. Az energetikai feladatokat oly módon csoportosítottuk, hogy melyek azon feladatok, amelyek energetikai szakreferens jogszabályi kötelezettségből eredő alapfeladatai közzé tartoznak, illetve melyek a kiegészítő, többlet tevékenységek.

Szakreferensi alapfeladatok

Fent említett jogszabályi hivatkozás alapján a társaságunk által vállalt kötelező energetikai szakreferensi alapfeladatok a következők:

–  beszerezzük az energiaszolgáltatóktól a havi számlareleváns adatokat;

– havi jelentést készítünk tárgyhavi energiafogyasztás mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében;

–  éves jelentést készítünk a készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év
május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet Önök cégének május 31-ig honlapjukon közzé kell tenniük;

– az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítésében részt veszünk;

– támogatóan részt veszünk Társaságuk szervezetének működésében és döntéshozatalában;

– szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt veszünk a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, azt megtámogatjuk fogyasztási adatokkal;

– figyelemmel kísérjük cégük energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását;

–  támogatást nyújtunk a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról;

– javaslatokat fogalmazunk meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban;

–  részt veszünk cégük alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában;

– véleményezési szinten ellátjuk az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatokat;

– negyedévente személyes konzultációt tartunk.

Szakreferensi extra feladatok

Társaságunk által energetikai témakörben a szakreferensi tevékenység ellátása alatt a következő kiegészítő, többlet szolgáltatásokat ajánljuk:

–  épületenergetikai tanúsítványok készítése;

–  épületenergetikai számítások;

–  energiaszolgáltatókkal történő kapcsolattartás;

–  hőtermelő- és klímatechnikai berendezések felülvizsgálata

–  éves energiaköltség tervezés;

–  energiaköltség allokáció, bérlemények energiafogyasztásainak meghatározása, számlázása;

–  energetikai beruházások megtakarítási számításai, beruházási tervek véleményezése;

–  energetikai audit készítése

–  energiabeszerzések lebonyolítása.

Nyilvántartási kötelezettség

Nyilvántartásunk megfelel a következőknek:

– a szolgáltatott adatokat elektronikus úton vezetjük, az azokban szereplő adatokat elektronikusan tároljuk és dolgozzuk fel;

– a nyilvántartás alkalmas a bekövetkezett változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra.

Versenyeztetés

Energetikusunk segítségével összeállítjuk a tenderanyagot és e-licit bevonásával lebonyolítjuk a versenyeztetési eljárást. Közbeszerzési szakértőnkkel nagyobb településeket és állami intézményeket is ki tudjuk szolgálni. A megtakarítás jellemzően 10-30%.

 

ener2

Zöld energia

Cégünk 2016-tól az egyik legnagyobb napelemerőmű partnereként immáron nem csak versenyezteti a hagyományos áramszolgáltatókat, hanem tanácsadóként segíti az önkormányzatokat és cégeket átállni zöldenergiára.

Amikor a napelemeket emlegetik, valljuk be, hogy nem sok ellene szóló érvet hallunk. Ez azért van, mert egy napelem rendszer valóban sokkal több mellette szóló érvet garantál, mint ellene. Ha eddig nem tudtuk, hogyan viszonyuljunk egy ilyen rendszerhez, akkor most részletesen bemutatunk minden olyan tulajdonságot, ami úgy mellette, mint ellene is szól.

Az egyik legjobb tulajdonsága, sőt, nevezhetjük a legjobbnak is, az, hogy a napelem egy megújuló energiaforrás. Tehát ebből nem fogyunk ki soha sem, legalábbis addig, amíg a Nap él. A nem-megújuló energiaforrásokat egyre nagyobb mértékben használjuk ki, ezért fontos, hogy olyan energiaforrásokban gondolkodjunk, amelyekkel nem merítjük ki a Föld erőforrásait.

Egyik előnyből jön a másik, hiszen ha már ott tartunk, hogy szinte soha nem fogy el a napenergia, akkor azt is meg kell említenünk, hogy a legtöbb esetben szinte mindenhol jelen van. Tehát égövtől függetlenül szinte mindenki élvezheti a napelemek teljesítményét. Természetesen nem várhatunk el csodát egy árnyékosabb helyre telepített napelemtől, hiszen nyilvánvalóan jobban teljesít a napos éghajlatok esetében, azonban a teljesítményét fokozni is lehet a megfelelő technikával.

Ugyancsak a napelemek mellett szól az is, hogy környezetbarát tulajdonsága van. Röviden: a működésük során nem szabadulnak fel káros anyagok, nem szennyezik a légkört vagy a környezetet. Tekintettel lévén a jelen környezeti helyzetre és a komoly mennyiségű szennyezésre, az ilyen rendszerek elterjedése jelentős mértékben javíthatja a környezetszennyezést.

A napenergia bőséges, tehát nagyon nagy mennyiségű energiát képes átadni. Ha mindenki tudná, hogy a Nap 20.000-szer több energiát képes átadni annál, mint amennyire valójában szükségünk van az egész Földön, sokkal többen igénybe vennék ezt az erőforrást. Mivel a napenergia potenciálja hihetetlenül nagy, csak bátorítani tudunk mindenkit arra, hogy a napelem rendszert betelepítse és kihasználja.

Ami a rendszer árát illeti, itt előnyről és hátrányról egyaránt beszélhetünk. Valóban nem olcsó egy napelem rendszer telepítése, hiszen szakértelmet és speciális összetevőket igényel. Ezért sokan mégsem vállalják fel ezt. Azonban nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal – és elérkeztünk a téma előnyösebb oldalához – hogy pályázati támogatást is kaphatunk hozzá. Olyan mértékű anyagi támogatást nyerhetünk el egy jól megírt pályázat során, hogy akár a teljes költségünket is fedezhetjük vele. Ráadásul ha már egyszer telepítve van, a napelem karbantartása nem fog problémát okozni, mivel nagyon kevés figyelmet igényel, és amúgy is több évnyi garanciát is biztosítanak számunkra.

Ne feledkezzünk meg azonban a hátrányokról sem: mint azt feljebb már említettük, a napelemek optimális működése valamilyen szinten időjáráshoz van kötve. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak a nagyon meleg övezetekben használható! Mindez csak annyit jelent, hogy előfordulhatnak olyan napok is, amikor nehezebb megtermelni az elektromos áramot nagyobb mennyiségben. Ilyenkor viszont bátran nyúljunk hozzá a csúcsidőkben túltermelt energiához és használjuk fel a tartalékot.

Ugyancsak hátránynak számítható be az optimális működéshez szükséges hely vagy helyszín. Erről külön cikkben olvashatnak, azonban fontos tudni, hogy a napelemeket nem telepíthetjük akárhová. A lapos-tetőt például csak speciális esetben használhatjuk napelemek telepítéséhez, ugyanis ez egy külön módszert igényel. Az összetett tetőknél is oda kell figyelni a dőlésszögekre, hiszen nem mindegy, hogy milyen szögben telepítjük a napelemeket. Az optimális működés elérésének érdekében számos tényezővel kell számolnunk. Azonban azt se felejtsük el, hogy a tökéletes körülmények nagyon ritka esetekben adottak, tehát nem kell a tökéletességre törekedni. A lényeg, hogy megfelelő dőlésszögben és tájolásban telepítsék, és figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne árnyékoljuk fákkal, oszlopokkal, vagy más épületekkel a napelem rendszerünket.

Láthattuk tehát, hogy mik szólnak a napelemek telepítése mellett és ellen, így aki eddig nem tudta, hogy valóban megéri-e befektetni egy ilyen megújuló energiaforrásba, az most már bátran mérlegelhet a pro és kontra érvek között. Láthatjuk azonban, hogy a mellette szóló tulajdonságai jóval kiemelkedőbbek, mint az ellene szóló néhány részlet. Ne felejtsük el, hogy a napelemekben gondolkodók hosszú távon gondolkodnak, mivel egy napelem élettartama elérheti akár a 40 évet is, amiből általában 20 év még a garancia időtartama is. Nem véletlen tehát, hogy egyre többen döntenek e mellett a környezetbarát, hatékony és megújuló módszerben. Ami pedig az árát illeti, érdemes a pályázatokról szóló cikkünkből bővebben informálódni, hiszen elérhetjük azt is, hogy támogatásokat kapjunk.